AKTUALNÍ INFORMACE

Splatnost poplatků
Platby poplatků 
Připomínáme, že splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů je do konce měsíce února.
Bio odpad
Kontejner na sběr bioodpadu
Kontejnér pro sběr bioodpadu bude přístupný až v roce 2017 a to od 1.4.2017 do 30.10.2017.
Poplatek popelnice 2016
Poplatek za svoz odpadu na rok 2016 je již možno platit na OU nebo převodem na bankovní účet
Kupón na popelnice s platností na rok 2016 je třeba si vyzvednout na obecním úřadě a vylepit jej do konce měsíce února . Bez platného kupónu nebude f. Nykos nádoby na komunální odpad vyvážet počínaje prvním svozem v měsíci březnu
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu za jednu osobu je 600 Kč , celé znění obecně závazné vyhlášky  OZV 1/2014
Pronájem hrobových míst
Hrobová místa v Polních Voděradech
Žádáme nájemce hrobových míst na hřbitově v obci Polní Voděrady , kteří nemají obnovenou smlouvu na pronájem hrobového místa a nadále mají zájem využívat toto  hrobové místo, aby kontaktovali OU Polní Voděrady
na telefonním čísle 321 790 121
 v úředních hodinách:    pondělí 08:00 – 12:00 hod
                                    čtvrtek 16:30 – 20:00 hod
Bude jim připravena nová smlouva a domluven termín podpisu tohoto dokumentu na OU Polní Voděrady.
Příspěvek obce na vybudování domácí čistírny odpadních vod
Domácí čistírny odpadních vod
Z důvodu, že v obci Polní Voděrady není doposud vybudována kanalizační síť, obec přispěje žadatelům z řad trvale žijících obyvatel na vybudování domácí čistírny odpadních vod. V příloze naleznete podmínky přidělení přízpěvku i formulář žádosti. 

Směrnice k finančním přízpěvkům na domovní čističku odpadních vod

Žádost
 
Cvičení 2016
Aerobic v Polních Voděradech
Cvičení aerobicu v budově bývalé školy v Polních Voděradech . Každý čtvrtek od 19.00hod.
Změna úředních hodin
Pozor zněna úředních hodin obecního úřadu Polní Voděrady
Od 8.2.2016 dochází ke změně úředních hodin obecního úřadu Polní Voděrady :
Pondělí od 08:00 - 12:00 hod
Čtvrtek od 16:30 - 20:00 hod
Daň z nemovitosti SIPO
Daň z nemovitosti
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO !
LETÁK KE STAŽENÍ
Pedikůra
Pedikůra v Polních Voděradech
V bývalé škole je otevřena pedikůra mokrou cestou. Zájemci se mohou objednávat na tel: 774 837 069.
SMS info kanál
Nový způsob komunikace mezi OU a občany
Obec Polní Voděrady nabízí občanům možnost dostávat  SMS zprávy od obecního úřadu .
Pro přihlášení k odběru stačí poslat přihlašovací  SMS z vašeho telefonu , vyplnit formulář na WWW stránkách obce( zelené tlačítko na hlavní straně), případně se dostavit na obecní úřad kde proběhne registraceve na místě. Odkaz na informační leták
Historie obce na DVD
DVD o historii obce Polní Voděrady, které vytvořil p. Jan Kletečka je možné koupit na OU Polní Voděrady nebo přímo u autora. Cena 60Kč.
evidenci pálení prostřednictvím internetu

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

evidenci pálení prostřednictvím internetu informace HZS Středočeského kraje
Rychlý odkaz je přímo na úvodní stránce v pravo dole
Podlipansko sází stromy III tisková zpráva

Podlipansko sází stromy III
Od konce října do poloviny listopadu, dobrovolníci o víkendech vysadili v devíti obcích 396 ovocných stromků starých odrůd a 139 lip, javorů a dubů.
Tisková zpráva

 
Oprava fasády obecního úřadu
Zateplení OÚ s výměnou zdroje tepla
V současné době probíhá oprava budovy obecního úřadu za přispění Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 64. výzva OPŽP.
Modernizace obvodového pláště objektu , výměna původních otvorů v nevytápěné garáži , výměna zdroje tepla na vytápění – Tepelné čerpadlo (vzduch – voda)
Rekonstrukce bývalé školy
Znovuotevření budovy bývalé školy po rekonstrukci
V létě 2014 proběhla rekonstrukce bývalé školy. Obec získala dotaci 320 000 kč  z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na výměnu oken, dveří a opravu fasády. V rámci rekonstrukce byly opraveny i vnitřní prostory, včetně elektroinstalace , opravy sociálního zařízení a výměny nábytku v kuchyni. Cena opravy přesáhla částku 900 000 kč.
Kontakty

OÚ Polní Voděrady

28002 KOLÍN,
Polní Voděrady 93
IČ: 00473740
ID datové schránky: 6v9am56
Bankovní spojení 7223151/0100

Telefon:
321 790 121, 720 042 595
E-mail: polnivoderady@kolin.cz
Úřední hodiny
Po   08.00 - 12.00
Čt   16.30 - 20.00
SMS InfoKanál
kanal sms
GO portál
Formulář pro ohlašování pálení
 
Mikroregion Kouřimsko
Mikroregion Kouřimsko